Cursul se adresează persoanelor fizice care doresc sa se califice în meseria de sudorCursul se adresează persoanelor fizice care doresc sa se califice în meseria de sudor dar și persoanelor juridice care au nevoie de personal calificat în meseria de sudor.

Cursurile se desfăşoară după Programa de pregătire autorizată de ANC, pe durata a 720 de ore din care 480 de ore de pregătire practica, la care pot participa persoane care au o pregătire minimă de absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu.

La sfârşitul cursului, absolvenţii vor susține un examen teoretic și practic în urma căruia li se vor elibera certificate de calificare profesională în meseria de sudor, emise de Ministerul Muncii şi Ministerul Educatiei, recunoscute în ţară, cât şi în Uniunea Europeană.

Societatea noastră asigura: instruirea teoretica și practică, materialele utilizate la instruire (table, tevi, electrozi, gaze tehnice), prelucrarea probelor pentru examen, eliberarea certificatului de calificare sudor.

Competente dobândite prin partciparea la cursul de calificare în meseria de sudor:

 • Lucrul în echipă
 • Planificarea activității proprii
 • Urmărirea programului de pregătire profesională
 • Comunicarea interpersonală
 • Aplicarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, a prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR
 • Utilizarea documentaţiei tehnice
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Exploatarea echipamentelor/ utilajelor/ aparatelor şi a dispozitivelor necesare sudării/ tăierii
 • Pregătirea operaţiei de sudare/ tăiere
 • Aplicarea procedeelor de sudare/ tăiere
 • Realizarea operaţiilor post–sudare/ tăiere

Pentru organizarea cursurilor de calificare în meseria de sudor SC ANTU CONSULTING SRL detine autorizatia emisă de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor Seria B, nr. 0008596, eliberată în data de 30.01.2015

'Formular de înscriere curs sudură'este disponibil? numai pentru utilizatorii înregistra?i.