Instruirea personalului in vederea obtinerii certificatului de sudor conform SR EN ISO 9606-1:2013Instruirea personalului în vederea obținerii certificatului de sudor conform SR EN ISO 9606-1:2013.

Societatea noastră asigură:

  • Întocmirea specificației procedurii de sudare ( WPS).
  • Asigurarea condițiilor pentru sudarea probelor de certificare.
  • Instruirea sudorilor pentru execuția probelor de sudare necesare calificării.
  • Efectuarea examinarilor nedistructive și încercarilor distructive pentru probele sudare în vederea calificării.