Specializare sudori geomembraneCursurile se adresează:

 • persoanelor fizice care doresc să se specializeze în meseria de sudori geomembrane.
 • persoanelor juridice care utilizeaza în procesele de producție geomembrane.

 

Cursurile se desfăşoară după Programa de pregătire autorizata de ANC (fosta CNFPA), pe durata a 40 de ore din care 25 de ore de pregatire practică, la care pot participa persoane care au o pregătire minimă de absolvenți ai învăţământului general obligatoriu.

La sfârşitul cursului, absolvenţii vor susține un examen teoretic şi practic în urma căruia li se vor elibera certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii şi Ministerul Educatiei, recunoscute în ţară, cât şi în Uniunea Europeană.

Societatea noastră asigură: instruirea teoretică și practică, materialele utilizate la instruire , prelucrarea probelor pentru examen, efectuarea examinărilor nedistructive și incercărilor mecanice distructive pentru probele sudate în vederea specalizării operatorilor sudori, eliberarea certificatului de operator sudor țevi și fitinguri din PEHD.

Competențe dobândite ca urmare a participării la curs:

 • organizarea locului de muncă;
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 • aplicarea normelor de protecție a mediului;
 • asigurarea calității lucrărilor executate;
 • intreținerea echipamentelor de lucru;
 • pregătirea lucrărilor de montare a materialelor geosintetice;
 • testarea materialelor geosintetice;
 • croirea materialelor geositetice;
 • acoperirea suprafetelor cu materiale geosintetice;
 • sudarea geomembranelor

Pentru organizarea cursurilor de specializare sudori geomembrane SC ANTU CONSULTING SRL detine autorizația emisă de Consiliul National de Formare Profesionala a Adulților Seria B, nr. 0006042, eliberată în data de 27.09.2012.

 1. Responsabil tehnic cu sudura (RTS)

Cursul de RTS este avizat de ISCIR prin adresa nr. 7937/13.08.2014, conform Ordinului 165 din 2011 al Inspectorului de Stat Sef al ISCIR.

Cursul se adresează personalului de coordonarea a sudării din societați autorizate în conformitate cu prescripțiile tehnice ISCIR.

La sfarșitul cursului, participanții vor obține un atestat de participare, necesar pentru completarea dosarului în vederea susținerii examenului de autorizare ISCIR  pentru funcția de RTS.