Antu CosultingCursuri de specializare sudori în procedeele :

  1. manual electric cu electrozi înveliţi (SME),
  2. manual cu arc electric în mediu de gaz inert (MIG)
  3. manual cu arc electric în mediu de gaz activ (MAG)
  4. manual cu arc electric cu electrod de Wolfram (WIG)
  5. oxigaz (cu flacara) (SMO)

Cursurile se adresează:

  • persoanelor fizice care au absolvit cursul de calificare în meseria de sudor, sau dețin deja o diplomă în meseria de sudor și care doresc o specializare pentru unul sau mai multe domenii prezentate mai sus.
  • Persoanelor juidice care doresc sa-si specializeze angajatii cu diplome in meseria de udor, pentru unul sau mai multe domenii prezentate mai sus.

 

Cursurile se desfăşoară după Programa de pregătire autorizată de ANC, pe durata a 360 de ore din care 240 de ore de pregătire practică, la care pot participa persoane care au o pregătire minimă de absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu.

La sfârşitul cursului, absolvenţii vor susţine un examen teoretic și practic în urma căruia li se vor elibera certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii şi Ministerul Educatiei, recunoscute în ţară, cât şi în Uniunea Europeană.

În cazul în care participanții la curs doresc o autorizare ISCIR într-una din specialitațile menționate, la sfârșitul cursului se organizează și examenul teoretic și practic în vederea autorizării ISCIR a cursanților.

Deasemenea, în urma cursului de specializare, cursanții pot obține, la cerere:

  • un certificat de calificare în conformitate cu standardul SR EN ISO 9606:2014.
  • autorizație ISCIR

Societatea noastră asigură: instruirea teoretică și practică, materialele utilizate la instruire (table, tevi, electrozi, gaze tehnice), prelucrarea probelor pentru examen, efectuarea examinarilor nedistructive și a incercărilor mecanice pentru probele sudate în vederea specializarii, eliberarea certificatului de absolvire în următoarele specializări: sudor electric, sudor MIG/ MAG, sudor WIG.

'Formular de înscriere curs sudură'este disponibil? numai pentru utilizatorii înregistra?i.